Skip to content

Baby opvang op maat

Bij professionele opvang in een kindercentrum komen veel groepsprocessen en pedagogiek kijken. In overleg met ouders nemen wij deel aan de opvoeding. De groepsprocessen op de opvang zijn voor kinderen erg leerzaam. In zijn/haar latere leven zal een kind voordeel hebben aan geleerde sociale vaardigheden die opgedaan worden in een groep. Het hele leven bestaat uit groepsprocessen: bijvoorbeeld school, het gezin, vriendjes, familie, teamsporten, en later studie en collega’s.

Babyopvang is gericht op de belangrijkste ontwikkelingsfasen van de eerste twee levensjaren:
– Sensorisch: voelen, proeven, zien, horen en ruiken en
– Motorisch: rollen, tijgeren, zitten, kruipen, lopen.
Babyopvang bij KLEIN kindercentra kenmerkt zich door vast mentorschap en veel rust en individuele en verzorgende aandacht. 

IMG_6333

Een kind ontwikkelt zich uit een aangeboren nieuwsgierigheid. Het onderzoekt de wereld om zich heen. Wij zien het als onze taak om hen hierin te begeleiden: we geven vertrouwen, bieden hulp en belonen om de ontwikkeling te sturen en te ondersteunen. Het is hierbij van essentieel belang dat de groepsleiding een liefdevolle, professionele en bovenal positieve houding hanteert, en volgens dit goede voorbeeld de kinderen met respect benadert. Het kindercentrum is een plaats waar kinderen elkaar ontmoeten, en met elkaar leren spelen, delen, samenwerken. Samen eten, slapen en leren met elkaar rekening te houden, van elkaar te leren, leren respect te hebben voor zichzelf en elkaar en waar ze andere ervaringen opdoen dan thuis.

Wij maken in de opvang van 0 – 2 jaar gebruik van zowel horizontale opvang in een Babygroep, als opvang in Verticale groepen met kinderen van 0 – 4 jaar bij elkaar. Een groep telt maximaal zestien kinderen per stamgroep, begeleidt door 3 of 4 vaste MBO- en HBO gediplomeerde Pedagogisch medewerkers plus eventuele Pedagogisch medewerkers in opleiding of groepshulpen. De groepsruimtes zijn gericht op een uitdagend, leeftijdsgericht aanbod van speelgoed en pedagogiek.  Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van minimaal elke vereiste pedagogische opleiding en alle medewerkers van KLEIN kindercentra zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en ze zijn op de hoogte van de protocollen en handelswijzen bij ongelukken of calamiteiten. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk dezelfde en vertrouwde gezichten om zich heen hebben. Wanneer een pedagogisch medewerker ziek is of op vakantie lossen wij dit intern op.

KLEIN kindercentra voorziet in de opvang kosteloos in Pampers, voeding, drinken, tussendoortjes, middageten en slaapzakjes. Alles dus.