Skip to content

Babyopvang op maat

Babyopvang op maat aan is er in 3 variabele eindtijden: tot 16.30 uur, 17.30 uur of 18.30 uur.  Hierdoor is het mogelijk om gericht en passend het aantal kinderopvanguren af te nemen, die aansluiten bij de werktijden van ouders.

KLEIN kindercentra onderscheidt zich door kinderopvang aan te bieden in vernieuwende pakketten van dagafname. U kiest per dag het pakket dat het best bij uw opvangwens past. U kunt op contract per dag van de week een verschillende dagafname vastleggen. Ook afname van halve dagen is mogelijk tegen het laagste en voordeligste tarief. Zo kunt u kinderopvang op maat overeenkomstig uw persoonlijke behoefte en wensen samenstellen.

Ontwikkeling

Een kind ontwikkelt zich uit een aangeboren nieuwsgierigheid. Het onderzoekt de wereld om zich heen. Wij zien het als onze taak om hen hierin te begeleiden.  We geven vertrouwen, bieden hulp en belonen om zo de ontwikkeling te sturen en te ondersteunen. Het is hierbij van essentieel belang dat de groepsleiding een liefdevolle, professionele en bovenal positieve houding hanteert. We geven het goede voorbeeld en bovendien behandelen de kinderen met respect.

Het kindercentrum is een plaats waar kinderen elkaar ontmoeten om andere ervaringen op te doen dan thuis. Met elkaar leren spelen, delen en om te samenwerken. Naast samen eten, slapen en leren rekening te houden met elkaar. Verder van elkaar te leren en ook al leren respect te hebben, voor zichzelf en elkaar. 

Afstemmen

Het verschil tussen de thuissituatie en opvang moet niet te groot zijn. We bekijken wat de communicatie is tussen ouders en kinderen, wat een kind thuis gewend is en wie er nog meer betrokken is bij de opvoeding van het kind. Afstemming met ouders en de omgeving vinden wij heel erg belangrijk.

Babyopvang is gericht op de belangrijkste ontwikkelingsfasen van de eerste twee levensjaren:
– Sensorisch: voelen, proeven, zien, horen en ruiken en
– Motorisch: rollen, tijgeren, zitten, kruipen, lopen.
Babyopvang bij KLEIN kindercentra kenmerkt zich door vast mentorschap en veel rust en individuele en verzorgende aandacht.

Groepen

Wij maken in de opvang van 0 – 2 jaar gebruik van zowel horizontale opvang in een Babygroep, als opvang in Verticale groepen met kinderen van 0 – 4 jaar bij elkaar. Een groep telt maximaal zestien kinderen per stamgroep, begeleidt door 3 of 4 vaste MBO- en HBO gediplomeerde Pedagogisch medewerkers plus eventuele Pedagogisch medewerkers in opleiding of groepshulpen. De groepsruimtes zijn gericht op een uitdagend, leeftijdsgericht aanbod van speelgoed en pedagogiek.  Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van minimaal elke vereiste pedagogische opleiding en alle medewerkers van KLEIN kindercentra worden continu gescreend in het Register Kinderopvang met een verklaring omtrent het gedrag. Medewerkers zijn op de hoogte van de protocollen en handelswijzen bij ongelukken of calamiteiten. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk dezelfde en vertrouwde gezichten om zich heen hebben. Wanneer een pedagogisch medewerker ziek is of op vakantie lossen wij dit intern op.

KLEIN kindercentra voorziet in de opvang kosteloos in Pampers, voeding, drinken, tussendoortjes, middageten en slaapzakjes. Alles dus.

Tarieven

Om een goede indruk te krijgen van onze locatie en de sfeer op de groepen bent u altijd welkom! Hiervoor kunt een afspraak via ons contactformulier maken. U kunt een  inschrijving invullen via ons inschrijfformulier om een plek te reserveren. Inschrijven verplicht u tot niets.

Bij professionele opvang in een kindercentrum komen veel groepsprocessen en pedagogiek kijken.  De groepsprocessen binnen de opvang zijn voor kinderen erg leerzaam. Het hele leven bestaat uit groepsprocessen: bijvoorbeeld school, het gezin, vriendjes, familie, naast ook teamsporten, en later studie en collega’s. Dit heeft tot gevolg  dat een kind in zijn/haar latere leven voordeel zal hebben van de aangeleerde sociale vaardigheden die opgedaan worden in een groep. 

IMG_5072

Babyopvang op maat aan is er in 3 variabele eindtijden: tot 16.30 uur, 17.30 uur of 18.30 uur.  Hierdoor is het mogelijk om gericht en passend het aantal kinderopvanguren af te nemen, die aansluiten bij de werktijden van ouders.

KLEIN kindercentra onderscheidt zich door kinderopvang aan te bieden in vernieuwende pakketten van dagafname. U kiest per dag het pakket dat het best bij uw opvangwens past. U kunt op contract per dag van de week een verschillende dagafname vastleggen. Ook afname van halve dagen is mogelijk tegen het laagste en voordeligste tarief. Zo kunt u kinderopvang op maat overeenkomstig uw persoonlijke behoefte en wensen samenstellen.

Ontwikkeling

Een kind ontwikkelt zich uit een aangeboren nieuwsgierigheid. Het onderzoekt de wereld om zich heen. Wij zien het als onze taak om hen hierin te begeleiden.  We geven vertrouwen, bieden hulp en belonen om zo de ontwikkeling te sturen en te ondersteunen. Het is hierbij van essentieel belang dat de groepsleiding een liefdevolle, professionele en bovenal positieve houding hanteert. We geven het goede voorbeeld en bovendien behandelen de kinderen met respect.

Het kindercentrum is een plaats waar kinderen elkaar ontmoeten om andere ervaringen op te doen dan thuis. Met elkaar leren spelen, delen en om te samenwerken. Naast samen eten, slapen en leren rekening te houden met elkaar. Verder van elkaar te leren en ook al leren respect te hebben, voor zichzelf en elkaar. 

Afstemmen

Het verschil tussen de thuissituatie en opvang moet niet te groot zijn. We bekijken wat de communicatie is tussen ouders en kinderen, wat een kind thuis gewend is en wie er nog meer betrokken is bij de opvoeding van het kind. Afstemming met ouders en de omgeving vinden wij heel erg belangrijk.

Babyopvang is gericht op de belangrijkste ontwikkelingsfasen van de eerste twee levensjaren:
– Sensorisch: voelen, proeven, zien, horen en ruiken en
– Motorisch: rollen, tijgeren, zitten, kruipen, lopen.
Babyopvang bij KLEIN kindercentra kenmerkt zich door vast mentorschap en veel rust en individuele en verzorgende aandacht.

Groepen

Wij maken in de opvang van 0 – 2 jaar gebruik van zowel horizontale opvang in een Babygroep, als opvang in Verticale groepen met kinderen van 0 – 4 jaar bij elkaar. Een groep telt maximaal zestien kinderen per stamgroep, begeleidt door 3 of 4 vaste MBO- en HBO gediplomeerde Pedagogisch medewerkers plus eventuele Pedagogisch medewerkers in opleiding of groepshulpen. De groepsruimtes zijn gericht op een uitdagend, leeftijdsgericht aanbod van speelgoed en pedagogiek.  Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van minimaal elke vereiste pedagogische opleiding en alle medewerkers van KLEIN kindercentra worden continu gescreend in het Register Kinderopvang met een verklaring omtrent het gedrag. Medewerkers zijn op de hoogte van de protocollen en handelswijzen bij ongelukken of calamiteiten. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk dezelfde en vertrouwde gezichten om zich heen hebben. Wanneer een pedagogisch medewerker ziek is of op vakantie lossen wij dit intern op.

KLEIN kindercentra voorziet in de opvang kosteloos in Pampers, voeding, drinken, tussendoortjes, middageten en slaapzakjes. Alles dus.

Tarieven

Om een goede indruk te krijgen van onze locatie en de sfeer op de groepen bent u altijd welkom! Hiervoor kunt een afspraak via ons contactformulier maken. U kunt een  inschrijving invullen via ons inschrijfformulier om een plek te reserveren. Inschrijven verplicht u tot niets.

Bij professionele opvang in een kindercentrum komen veel groepsprocessen en pedagogiek kijken.  De groepsprocessen binnen de opvang zijn voor kinderen erg leerzaam. Het hele leven bestaat uit groepsprocessen: bijvoorbeeld school, het gezin, vriendjes, familie, naast ook teamsporten, en later studie en collega’s. Dit heeft tot gevolg  dat een kind in zijn/haar latere leven voordeel zal hebben van de aangeleerde sociale vaardigheden die opgedaan worden in een groep. 

IMG_5072