Skip to content

Buitenschoolse opvang op maat

6

BSO bij KLEIN kindercentra biedt eindtijden op maat, in 3 verschillende pakketten:

NSO tot 16.30 uur

NSO tot 17.30 uur

NSO tot 18.30 uur

Alle pakketten zijn inclusief 13 weken van 7.30 tot einde pakkettijd. Daarnaast beiden we ook VSO aan 7.30 tot 8.30 uur en is er de mogelijkheid studiedagen af te nemen, dat inventariseren we vooraf wie we van dienst kunnen zijn. Door het gebruik van pakket besparen ouders uren door de BSO op maat en hebben Pedagogisch medewerkers beter gelegenheid voor kwalitatieve overdrachten met de ouders. Voor de kinderen met een afname van pakket 3 is er gelegenheid om aan te sluiten voor een warme maaltijd.