Skip to content

Buitenschoolse opvang op maat

Als de school uit gaat, begint een vrije middag. Sommige kinderen gaan naar huis, en voor sommige kinderen betekent het een middag spelen op de BSO, samen met hun vriendjes en vriendinnetjes van school. Zij worden door hun leidster van de BSO gehaald van school.

Samen is het vaak slechts een minuutje lopen dan naar de locatie. Dit is een goed moment om de schooldag van je af te laten glijden met je vriendjes en vriendinnetjes van de BSO, en even afstand te nemen van de dagelijkse schoolse omgeving. Of om je dag eens te bespreken met de pedagogisch medewerker. Er zijn ook kinderen die groot genoeg zijn om het afstandje zelfstandig af te leggen. Of kinderen hier aan toe zijn wordt bepaald door de ouders en de pedagogisch medewerkers. Natuurlijk wordt dan secuur afgesproken hoe en wanneer het kind komt en hoe laat het verwacht wordt.

6

Zo net na school zit er al weer een dag op van leren, lezen en rekenen.
Tijd voor ontspanning dus. Buitenschoolse opvang vindt plaats in een niet-schoolse sfeer. BSO-tijd is vrije tijd in een leerrijke omgeving. Binnen en buiten. Eerst even thee, of iets anders te drinken samen, samen praten en vertellen. Daarna lekker spelen, binnen of buiten, computeren, knutselen, spelletjes doen of hutten bouwen. Naar eigen keuze. Op dagen dat de school vroeg uit is gebruiken de kinderen gezamenlijk eerst een broodmaaltijd.

Omdat kinderen al de hele dag “moeten”, mogen ze op de BSO zelf kiezen. Er zijn altijd vriendjes, en de regels met betrekking tot de omgang met elkaar zijn duidelijk. De pedagogisch medewerkers creëren een veilige, huiselijke omgeving waarin de kinderen op een positieve manier respect leren hebben voor elkaar, elkaars keuzes en ideeën en elkaars spullen. Sociale vaardigheden leer je altijd samen.

Terwijl de kinderen bezig zijn, proberen de pedagogisch medewerkers hen zo veel mogelijk te steunen in hun ontwikkeling van zelfstandigheid, door te luisteren, te reflecteren en te belonen. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede groepsbeleving op de BSO, onder aandachtige observatie van de leiding. Dat betekent dus samen spelen, samen ruzies goedmaken, samen eten en drinken, maar ook samen opruimen. Op de BSO staat op elke groep van maximaal 10 kinderen een pedagogisch medewerker.