Skip to content

Een dag BSO

9

Een dag op de BSO vindt plaats in een ongedwongen sfeer. Kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen doen, er zijn altijd speelkameraadjes en er is altijd aandacht voor het kind.
Vaak worden er ook gezamelijke spelactiviteiten aangeboden of ondernemen pedagogisch mdewerker uitstapjes. Samen mogen kinderen de hele middag wat eten, drinken, praten, vertellen, spelen en ravotten.

BSO-tijd is vrije tijd. Wij voorzien de kinderen van middelen, aandacht en vrijheid om samen met vriendjes en vriendinnetjes van de BSO en van school een ontspannen middag te delen. Onze dagindeling op een reguliere dag op BSO ziet er als volgt uit:

 • 14.00 uur: Pedagogisch medewerkers van de BSO zijn herkenbaar aanwezig buiten de school, om de kinderen op te halen. Er vindt een duidelijke overdracht plaats tussen de leerkracht en de pedagogisch medewerker van de kinderen die op de BSO komen spelen.
 • 14.10 uur: Pedagogisch medewerkers en de kinderen van de BSO lopen samen naar de locatie. De kinderen hebben tijd om onderling te praten en stoom af te blazen, of te vertellen aan de pedagogisch medewerkers hoe zij hun schooldag hebben ervaren.
 • 14.15 uur: Aangekomen op de locatie worden de tassen weggezet en spelen we eerst even buiten om vervolgens rond 14.45 naar binnen te gaan om de handen te wassen.
 • 15.00 uur: Kinderen drinken later samen thee met iets lekkers, of limonade en krijgen de gelegenheid en aandacht om te vertellen over hun schooldag, het weekend, sporten of feestjes. Op lesvrije middagen wordt gezamenlijk een broodmaaltijd gebruikt. Kinderen dekken samen de tafel en ruimen zelf af.
 • 15:30 uur: De kinderen op de BSO kiezen hun middagindeling van vrij spel en/of gezamenlijke activiteiten. Er is de mogelijkheid om buiten te spelen, te computeren, hutten te bouwen, samen spelletjes te doen, creativiteit, knutselen of te sporten. De pedagogisch medewerkers creëren een veilige, huiselijke omgeving waarin de kinderen op een positieve manier
  respect leren hebben voor elkaar, elkaars keuzes en ideeën en elkaars spullen.
  Terwijl de kinderen bezig zijn proberen de pedagogisch medewerkers hen zo veel mogelijk te steunen in de ontwikkeling van hun zelfstandigheid, door te luisteren, te reflecteren en te belonen.
 • 17.30-18.30: Vanaf dit moment kunnen de kinderen weer opgehaald worden.
  De kinderen wordt verzocht enkele van hun gebruikte spullen zelf op te ruimen.
  De pedagogisch medewerkers ontvangen de ouders op de groep en zorgen voor een prettige en volledige overdracht.