Skip to content

Een dag Peuter opvang

IMG_3302

Binnen peuter opvang hanteren we een herkenbare dagindeling, zoals op gezette tijden eten, (buiten)spelen en ook de verschoonrondes. Hieronder lees je hoe een dag peuter opvang eruit ziet bij KLEIN kindercentra en waarom.

WE VINDEN HET BELANGRIJK DAT EEN KIND RITME EN STRUCTUUR ERVAART

Naast een gevoel van geborgenheid, hebben kinderen verder behoefte aan structuur en duidelijkheid. Dit biedt houvast en voorspelbaarheid, met andere woorden ze weten dan waar ze aan toe zijn. Dat wil zeggen dat duidelijkheid heel belangrijk is voor het gevoel van veiligheid van kinderen. 

Veel dagelijkse activiteiten kennen een min of meer vaste opbouw, een soort patroon. Zoals rondom het kringetje, eten, slapen. Bijvoorbeeld eerst samen opruimen, dan handen wassen, aan tafel zitten, liedjes zingen (“Smakelijk eten, smakelijk drinken” etc. en daarna de boterhammen eten.)

DAGINDELING PEUTER OPVANG

We hanteren voor het kind een herkenbare dagindeling. Met behulp van pictogrammen ondersteuning voor de kinderen ziet de dagindeling er daardoor als volgt uit:

OCHTEND

 • 07.30–09.00: Brengen van de kinderen, tijd voor een goede overdracht van de ouders.
 • 09.00: Kringetje vanuit VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie programma Puk en Ko)
 • 09.30 uur: Gezamenlijk fruit eten met water/thee.
 • 10.00 uur: Samen afruimen, verschoningsronde. 
 • 10.30 uur: Voor de oudere kinderen wordt een buiten- of binnenactiviteit georganiseerd (vanuit het VVE thema) , of er volgt een moment van vrij buiten spelen. Onder activiteiten wordt veel verstaan. Bij slecht weer vinden de ochtendactiviteiten binnen plaats. Er valt hierbij te denken aan: – voorlezen, puzzelen, knutselen, verkleden, muziek maken, dansen of een spelletjes doen. Bovendien bestaan buitenactiviteiten ook bij slecht weer. Denk aan: – regen onder de paraplu, in een tent of spelletjes in de wind. Kinderen worden uiteraard passend gekleed in bijvoorbeeld regenjassen, winterjassen of laarsjes.
  Veel aangeboden activiteiten zijn begeleidend ontwikkelingsgericht. Belangrijk is dat de kinderen inspraak hebben in de keuze van activiteit.
 •   11.30 uur: Handen wassen en gezamenlijk tafel dekken voor de broodmaaltijd.
 • 12.00 uur: Samen afruimen. De jongste kinderen mogen vrij spelen. De oudste kinderen verschoond.
 • 12.30 uur: De kinderen die éénmaal per dag slapen gaan naar bed om te slapen of te rusten. Halen van kinderen tot 13.00 die de ochtend afnemen.

MIDDAG

 • 13.00 uur: Begeleidde vrije speeltijd voor de kinderen die wakker blijven.
  Er valt te denken aan: voorlezen, samen puzzelen, knuffelen, tekenen, motorisch oefenen (kruipen, lopen, praten), binnen of buitenspel. Brengen van kinderen die de middag afnemen.
 • 14.30 uur: Verschoningsronde.
  De kinderen met 1 slaapje worden uit hun bed gehaald en verschoond.
 • 15.30 uur: Gezamelijk sap en koek (peperkoek,rijstwafel, cracker, soepstengel i.c.m. groenten, lees hierover meer in ons voedingsbeleid).
 • 16.00 uur: Jongste kinderen uit bed en verschoond
 • 16.30: Verschoningsronde oudste kinderen. Kinderen tot 1 jaar eten warm rond 1630u of eerder op verzoek van de ouders
 • 17.45: Warme maaltijd eten met de kinderen die tot 18.30 uur blijven.
 • 18.15-18.30 uur Halen van de kinderen. Tijd voor een goede overdracht naar de ouders.