Skip to content

Inspectierapporten BSO

Op professionele kinderopvang zijn in Nederland veel wetten en regels van toepassing. Dit is noodzakelijk om een goede en meetbare kwaliteit te kunnen garanderen. Controle op alle wetten en kwaliteitseisen die de wetgever stelt aan professionele kinderopvang van kinderen van 0 tot 12 jaar is in handen van diverse kundige instanties zoals: – Brandweer: brandveiligheid en toegankelijkheid, – Gemeente: handhaving Wet Kinderopvang, bijzondere tegemoetkomingen, – Voedsel en Warenautoriteit (keuringsdienst van waren): hygiëne. – GGD: personeel, veiligheid, gezondheid, accommodatie, medewerker/kindratio, pedagogisch beleid, groepsgrootte, inrichting, verhoudingen binnen/buiten ruimte en slaapruimte, klachtenbehandeling. – De Geschillencommissie Kinderopvang: begeleiding bij grote geschillen. – De belastingdienst: beschikbaar voor verstrekking van en controle op de kinderopvangtoeslag. Op onze locatie hebben we alle protocollen en beleidsdocumenten inzichtelijk. De GGD functioneert in Nederland als de toezichthouder op de kinderopvang. Regelmatig voeren zij onaangekondigde routinecontroles uit op de wet- en regelgeving. Onderstaand vindt je hun rapporten:
download

Op professionele kinderopvang zijn in Nederland veel wetten en regels van toepassing. Dit is noodzakelijk om een goede en meetbare kwaliteit te kunnen garanderen. Controle op alle wetten en kwaliteitseisen die de wetgever stelt aan professionele kinderopvang van kinderen van 0 tot 12 jaar is in handen van diverse kundige instanties zoals: 

– Brandweer: brandveiligheid en toegankelijkheid,
– Gemeente: handhaving Wet Kinderopvang, bijzondere tegemoetkomingen,
– Voedsel en Warenautoriteit (keuringsdienst van waren): hygiëne.
– GGD: personeel, veiligheid, gezondheid, accommodatie, medewerker/kindratio, pedagogisch beleid,
           groepsgrootte, inrichting, verhoudingen binnen/buiten ruimte en slaapruimte, klachtenbehandeling.
– De Geschillencommissie Kinderopvang: begeleiding bij grote geschillen.
– De belastingdienst: beschikbaar voor verstrekking van en controle op de kinderopvangtoeslag.

Op onze locatie hebben we alle protocollen en beleidsdocumenten inzichtelijk. De GGD functioneert in Nederland als de toezichthouder op de kinderopvang. Regelmatig voeren zij onaangekondigde routinecontroles uit op de wet- en regelgeving. Onderstaand vindt je hun rapporten: