Skip to content

Inspraak

20200728_101824-min

Inspraak

Adviesrecht oudercommissie

KLEIN kindercentra vindt het heel belangrijk dat ouders inspraak hebben en dus kunnen meedenken en adviseren bij belangrijke onderwerpen in de opvang van hun kind(eren). KLEIN kindercentra geeft de oudercommissie adviesrecht betreffende verschillende aandachtspunten binnen de geboden opvang. Ook stelt zij -in overleg met de oudercommissie- een (verplicht) regelement beschikbaar, volgens alle voorschriften. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om een voor beide partijen een werkbare situatie te creëren waar iedereen zich naar beste kwalitatieve inzichten voor in kan zetten. Zowel voor aanbieder als afnemer van de opvang.

De adviezen van de oudercommissie verdelen de verantwoordelijkheid van pedagogisch goede, veilige, en bedrijfsmatig verantwoorde opvang –die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van zowel aanbieder als afnemer- onder beide partijen, ten voordele van het kind.
Van de vastgelegde wettelijke eisen waaraan kinderopvang op gebied van pedagogiek, veiligheid, hygiëne en administratie in Nederland moet voldoen mag natuurlijk niet neerwaarts worden afgeweken, op geen enkel advies of bedrijfsmatig belang.De GGD ziet toe op een correcte invulling van de Wet Kinderopvang in dezen.

KLEIN kindercentra heeft een reglement voor haar oudercommissie vastgesteld op basis van concepten van erkende belangenverenigingen van ouders die kinderopvang afnemen in Nederland. Dit reglement ligt ter inzage op onze locatie. Wijzigingen in het reglement geschieden enkel door of met (gezamelijke) instemming van de oudercommissie.

Maak kennis met onze oudercommissie. In de oudercommissie proberen wij zo veel mogelijk alle groepen en leeftijden binnen ons kindercentrum vertegenwoordigd te hebben. Regelmatig zijn wij op zoek naar versterkingen in de vorm van enthousiaste en betrokken ouders. Wilt u ook inspraak en heeft u interesse? Neem contact op met de voorzitter van de oudercommissie, of informeer bij het team van KLEIN kindercentra!