Kinderopvangtoeslag

51663306_2073587369344603_947977038315126784_n

Nederlanders die gebruik maken van professionele, geregistreerde kinderopvang hebben recht op een tegemoetkoming van de belastingdienst, in de vorm van kinderopvangtoeslag.
U kunt voor uw kinderopvang tot 90,7% voor het kind met de meest uren opvang en 93,3% voor elk volgende kind van het totale factuurbedrag vergoed krijgen van de belastingdienst, binnen het normtarief.
Het normtarief voor 2014 is vastgesteld voor kinderdagverblijf op €6,70 en voor buitenschoolse opvang op €6,25. In sommige gevallen betaalt de gemeente naast deze toeslag ook nog mee. De toeslag wordt rond de 20e van elke maand vóóruit aan u overgemaakt, dus voor de opvang van elke komende maand. Voor kinderopvangtoeslag komt u in aanmerking middels een aanvraag kinderopvangtoeslag. Deze aanvraag kunt u indienen via de website van de belastingdienst op www.toeslagen.nl.
De aanvraag neemt vijf minuutjes in beslag.

Voor de aanvraag van uw kinderopvangtoeslag hebt u verschillende gegevens nodig met betrekking tot de opvang. Dit kan opvang op een kinderdagverblijf zijn, voor kinderen van 0-4 jaar, of voor buitenschoolse opvang, voor kinderen van 4-12 jaar. Of beide natuurlijk. De gegevens die de belastingdienst van u nodig heeft zijn de volgende, dus zorg dat u ze bij de hand heeft bij het doen van de aanvraag:

  • -Uw burgerservicenummer (sofi), alsmede het burgerservicenummer van eventuele toeslagpartner en uw kind(eren) voor wie de aanvraag geldt,
  •  Uw DigiD inlogcode,
  • Uw meest recente aanslag inkomstenbelasting, jaaropgaaf of loonstrookje,
  • Uw contract(en) met KLEIN kindercentra.

U hebt recht op kinderopvangtoeslag indien u (beiden) werkt, een opleiding volgt of een traject volgt om de kans op werk te vergroten, bijvoorbeeld een re-integratietraject of een verplichte inburgeringscursus. U kunt per maand voor maximaal 230 opvanguren per kind kinderopvangtoeslag krijgen. Voor opvanguren op het kinderdagverblijf kunt u kinderopvangtoeslag ontvangen voor maximaal 140% van uw werkuren. Voor buitenschoolse opvang ligt dit percentage op 70%. De percentages zijn gebaseerd op de werkuren van de minst werkende ouder/verzorger binnen uw huishouden.

Binnen acht weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de belastingdienst over de hoogte van uw kinderopvangtoeslag, de ‘voorschotbeschikking’.
Vanaf dat moment ontvangt u ook kinderopvangtoeslag.
U krijgt elke 20e van de maand uw kinderopvangtoeslag voor de volgende maand op uw rekening gestort. Valt de 20e in het weekend, dan krijgt u uw toeslag de maandag daarna. Geeft u een wijziging door? Dan krijgt u een nieuwe voorschotbeschikking met uw nieuwe toeslagbedrag. Aan het einde van het jaar krijgt u automatisch de voorschotbeschikking voor het volgende jaar. Opnieuw aanvragen is dus niet nodig.

Voor vragen kunt u terecht bij de belastingtelefoon: 0800-0543 of op www.toeslagen.nl
Natuurlijk kunt u voor vragen of hulp bij het aanvragen ook te allen tijde gratis en vrijblijvend terecht bij KLEIN kindercentra. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.

Alle bedragen op deze pagina zijn afgerond op hele centen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *