Skip to content

Kinderopvangtoeslag

118314469_3295143183855676_2751386666295484650_o

Nederlanders die gebruik maken van professionele, geregistreerde kinderopvang hebben recht op een tegemoetkoming van de belastingdienst, in de vorm van kinderopvangtoeslag.
U kunt voor uw kinderopvang tot 96,0% van het totale factuurbedrag vergoed krijgen van de belastingdienst, binnen het normtarief. In sommige gevallen betaalt de gemeente naast deze toeslag ook nog mee. De toeslag wordt rond de 20e van elke maand vóóruit aan u overgemaakt, dus voor de opvang van elke komende maand. Voor kinderopvangtoeslag komt u in aanmerking middels een aanvraag kinderopvangtoeslag. Deze aanvraag kunt u indienen via de website van de belastingdienst op www.toeslagen.nl.
De aanvraag neemt vijf minuutjes in beslag.

Voor de aanvraag van uw kinderopvangtoeslag hebt u verschillende gegevens nodig met betrekking tot de opvang. Dit kan opvang op een kinderdagverblijf zijn, voor kinderen van 0-4 jaar, of voor buitenschoolse opvang, voor kinderen van 4-12 jaar. Of beide natuurlijk. De gegevens die de belastingdienst van u nodig heeft zijn de volgende, dus zorg dat u ze bij de hand heeft bij het doen van de aanvraag:

  • -Uw burgerservicenummer (sofi), alsmede het burgerservicenummer van eventuele toeslagpartner en uw kind(eren) voor wie de aanvraag geldt,
  •  Uw DigiD inlogcode,
  • Uw meest recente aanslag inkomstenbelasting, jaaropgaaf of loonstrookje,
  • Uw contract(en) met KLEIN kindercentra.

U hebt recht op kinderopvangtoeslag indien u (beiden) werkt, een opleiding volgt of een traject volgt om de kans op werk te vergroten, bijvoorbeeld een re-integratietraject of een verplichte inburgeringscursus. U kunt per maand voor maximaal 230 opvanguren per kind kinderopvangtoeslag krijgen. Voor opvanguren op het kinderdagverblijf kunt u kinderopvangtoeslag ontvangen voor maximaal 140% van uw werkuren. Voor buitenschoolse opvang ligt dit percentage op 70%. De percentages zijn gebaseerd op de werkuren van de minst werkende ouder/verzorger binnen uw huishouden.

Binnen acht weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de belastingdienst over de hoogte van uw kinderopvangtoeslag, de ‘voorschotbeschikking’.
Vanaf dat moment ontvangt u ook kinderopvangtoeslag.
U krijgt elke 20e van de maand uw kinderopvangtoeslag voor de volgende maand op uw rekening gestort. Valt de 20e in het weekend, dan krijgt u uw toeslag de maandag daarna. Geeft u een wijziging door? Dan krijgt u een nieuwe voorschotbeschikking met uw nieuwe toeslagbedrag. Aan het einde van het jaar krijgt u automatisch de voorschotbeschikking voor het volgende jaar. Opnieuw aanvragen is dus niet nodig.

Voor vragen mbt toeslagen kunt u terecht bij de belastingtelefoon: 0800-0543 of op www.toeslagen.nl

Natuurlijk kunt u voor vragen of hulp bij het aanvragen ook te allen tijde gratis en vrijblijvend terecht bij KLEIN kindercentra. Wij zijn officieel toeslagenspecialist en partner van de belastingdienst. U kunt voor hulp altijd telefonisch of schriftelijk een afspraak maken.

Alle bedragen op deze pagina zijn afgerond op hele centen.