0411-744 444 [email protected]

KLEIN kindercentra heeft nog verschillende vacatures in haar Oudercommissie. Momenteel bestaat de Oudercommissie uit twee leden die afkomstig zijn uit zowel de groep ouders welke Kinderdagverblijf afnemen als uit de groep die Buitenschoolse Opvang afnemen. Samen vertegenwoordigen zij de ouders binnen KLEIN kindercentra aan tafel met de directie, en geven zij invulling aan het adviedsrecht van de Oudercommissie mbt oa veiligheid, aanbod, tarieven, visie en beleid in de overleggen met de directie. Voor informatie met betrekking tot de vacatures binnen onze oudercommissie kunt u contact opnemen met:

– Sue Kelders-Wong; Voorzitter Oudercommissie KLEIN kindercentra

– Chantal van Antwerpen; Secretaris Oudercommissie KLEIN kindercentra

Mailadres: [email protected]

Natuurlijk kunt u voor een verwijzing ook terecht bij onze medewerkers, wij staan u graag te woord en zien u graag aan tafel bij de Oudercommissie!

Notulen

Notulen_Oudercommissie_24-11-_14