Pedagogiek

Een gebalanceerd leer- en speelklimaat

Padagogisch beleidsplan

KLEIN kindercentra werkt volgens een zorgvuldig opgesteld pedagogisch beleidsplan, welke te allen tijde voor u inzichtelijk is op locatie én op onze website. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijft KLEIN kindercentra hoe zij omgaat met de pedagogiek inzake de ontwikkeling van kinderen in haar opvang.

De doelen in dezen luiden:

  • Het stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van kinderen,
  • Het ontwikkelen van eigenwaarde en zelfvertrouwen van kinderen,
  • Het begeleiden van kinderen in het leren kennen van grenzen, van zichzelf en van anderen, alsmede het  leren omgaan met eigen mogelijkheden en beperkingen,
  • Het ontwikkelen van sociaal gedrag en het leren reflecteren op eigen gedrag,
  • Het leren omgaan met emoties en gevoelens in een veilige omgeving,
  • Het begeleiden van kinderen in hun motorische, creatieve en intellectuele ontwikkeling.

De werkwijze binnen onze kindercentra is niet gebaseerd op één specifieke pedagogische stroming. Ieder kind is uniek en van daaruit proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met kinderen en hun benadering. Kinderen worden opgevangen in een groep en ieder kind gaat daar anders mee om. Ieder kind verdient hierin zijn eigen aandacht. We staan open voor gevoelens en emoties van het kind door rekening te houden met de belevingswereld van het kind en hiervoor ruimte en tijd te maken. We proberen zo veel mogelijk het positieve gedrag van het kind te belonen en het negatieve gedrag consequent te corrigeren.
Kinderen kunnen veel zelf en leren –naar draagkracht- verantwoordelijkheid te dragen.
Door zelf speelgoed te kiezen, mee te helpen opruimen, tafel dekken en door zelf aan– en uit te kleden, zelf conflicten op te lossen of zelf naar de W.C gaan krijgen kinderen gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.
Wij hoeven hierin enkel te investeren middels aandacht, hulp, stimulans en waardering.