Het doel van het plaatsingsbeleid is het zorgen voor een efficiƫnte, inzichtelijke en gestructureerde wijze van het plaatsen van kinderen bij KLEIN kindercentra.
Het plaatsingsbeleid is bedoeld als richtlijn voor het handelen van KLEIN kindercentra.
Kortweg beschrijft het plaatsingsbeleid van KLEIN kindercentra de volgorde van plaatsing van inschrijvingen aan de hand van drie prioriteiten, te weten:

 1. Eigen personeel/bijzondere situaties,
  Kinderen van medewerkers worden met voorrang geplaatst. Dit is als een
  secundaire arbeidsvoorwaarde vastgelegd. Voorrang voor medewerkers is van
  toegevoegde waarde voor de organisatie en haar klanten m.b.t. het kunnen
  anticiperen op de noodzakelijke personele bezetting op de groepen.
  Bijzondere situaties beschrijven overlijden, ernstige ziekten en andere
  noodsituaties in het gezin welke het welbevinden van het kind (ernstig)
  bedreigen.
 2. Bestaande klanten,
  Tweede en volgende kinderen uit eenzelfde gezin die reeds klant zijn, hebben
  voorrang bij plaatsing, doorstroming of mutaties.
 3. Nieuwe klanten,
  Inschrijvingen van nieuwe klanten kunnen bij afwezigheid van wachtlijst
  onmiddellijk in behandeling worden genomen.

Binnen de prioriteiten geschied plaatsing op volgorde van inschrijfdatum.
Op locatie is het volledige plaatsingsbeleid te allen tijde inzichtelijk voor klanten.