0411-744 444 [email protected]

KLEIN kindercentra onderscheidt zich door kinderopvang aan te bieden in vernieuwende pakketten van dagafname. U kiest per dag het pakket dat het best bij uw opvangwens past. U kunt op contract per dag van de week verschillende dagafname registreren.
Zo kunt u kinderopvang op maat overeenkomstig uw persoonlijke behoefte samenstellen.

Buitenschoolse Opvang
Inclusief vakanties
Uurtarief 2018 : € 6,90
Afname korte middag:

Maandtarief:

Maximale tegemoetkoming 1e kind:

Minimale eigen bijdrage 1e kind:

Minimale eigen bijdrage volgend kind:

Pakket 1;
Naschools 14:15uur-16:30uur +
Vakantie-opvang 07:30uur-16:30uur

€ 113,85

€ 107,02 /maand

€ 6,83 /maand

€ 5,69 /maand

Pakket 2;
Naschools 15:30uur-17:30uur +
Vakantie-opvang 07:30uur-17:30uur

€ 143,73

€ 135,11 /maand

€ 8,62 /maand

€ 7,19 /maand

Pakket 3;
Naschools 15:30uur-18:30uur +
Vakantie-opvang 07:30uur-18:30uur    € 173,67          € 163,25 /maand          € 10,42 /maand              € 8,68 /maand
Voorschoolse Opvang

Maandtarief:

Maximale tegemoetkoming 1e kind:

Minimale eigen bijdrage 1e kind:

Minimale eigen bijdrage volgend kind:

Uurtarief: € 7,95
07:30uur-08:30uur

€ 26,47

€ 21,78 /maand

€ 4,69 /maand

€ 4,46 /maand

Flexibele Opvang

Maandtarief:

Maximale tegemoetkoming 1e kind:

Minimale eigen bijdrage 1e kind:

Minimale eigen bijdrage volgend kind:

Uurtarief: € 8,95
Afname op maat*

*

*

*

*

In het product flexibele opvang is veel mogelijk: aantallen uren per dag, halve dagen, aantal dagen per week, opvang om de week, incidentele opvang, enz. Elke vorm van flexibele opvang is bespreekbaar, maar mogelijkheden zijn vanzelfsprekend afhankelijk van de kindplanning op de groep en af te nemen met een minimum van drie uur aaneengesloten kinderopvang. Informeer bij onze medewerkers voor de mogelijkheden. De kosten rekenen wij u graag per afnamevorm voor. Ook met de financiering en uw aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag helpen wij u graag. Voor een berekening op maat vindt u onze contactgegevens onder menu “contact“.

Alle bedragen op deze pagina zijn afgerond op hele centen.