0411-744 444 [email protected]

Tarieven

Maatpakketten
Als enige organisatie in de kinderopvang bieden wij maatpaketten aan. Dit noemen wij pakketten van dagafname. Dat betekent in de praktijk dat u per uur aan het eind van de dag kunt afnemen zoals u het per dag van de week nodig hebt, hele of halve dagen tegen het laagste en gunstigste tarief betreffende uw maximale recht op kinderopvangtoeslag.
U kunt op contract per dag van de week een verschillende dagafname vastleggen.

Om de continuïteit te garanderen op de groep loopt het eerste pakket tot half vijf.
Indien u opvang nodig heeft tot half vijf betaalt u dus ook maar tot half vijf.

Opvolgende paketten lopen tot half zes en tot half zeven. U kunt in goed overleg altijd langer dan uw pakket afnemen indien dit eens nodig blijkt te zijn. Voor deze incidentele afname na uw contracttijd geldt een verhoogd tarief.
Zo kunt u kinderopvang op maat overeenkomstig uw persoonlijke behoefte samenstellen.

In onze tarieven is veel meegenomen.
KLEIN kindercentra voorziet in de opvang kosteloos in luiers, zuigelingenvoeding (muv aangepaste voeding) drinken, tussendoortjes, middageten en slaapzakjes.
Alles dus.
Op de BSO wordt op woensdag -en op vrijdagmiddag ook in een broodmaaltijd voorzien.
Wij bieden in overeenstemming met de schooltijden lange en korte middagen op maat.
Zo kunnen wij de allerlaagste tarieven hanteren zonder consessies te hoeven doen aan de pedagogische kwaliteit van de opvang.

Hoe zijn onze tarieven opgebouwd?
Het uurtarief is als volgt opgebouwd:
Indien u twee dagen kinderdagverblijf afneemt van 07.30uur-16.30uur en een dag van 07.30uur-18.30uur, is dat op contract twee dagen van 9 uur en een dag van 11 uur: 9+9+11=29 uur per week. Met ons uurtarief van €6,55 is dat €189,95 per week.
Omdat niet alle maanden precies evenveel opvangdagen bevatten, berekenen wij een gemiddelde om te factureren per maand. Dat betekent in dit voorbeeld: €189,95 x 52weken : 12 maanden = €823,12 per maand voor drie volledige dagen opvang in de week.

Van de belastingdienst ontvangt u tevoren de maand van opvang -ter voorschot dus- een bijdrage van maximaal 90,7% voor het kind met d meeste uren opvang en maximaal een verhoogde 93,3% voor elk volgend kind. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. In dit voorbeeld blijft er over aan eigen bijdrage (maandfactuur – kinderopvangtoeslag):
€823,12 – €746,57 = €76,55 per maand voor drie volledige dagen opvang per week van elk eerste kind, en voor elk volgend kind: €823,12- – €767,97 = €55,15 per maand voor drie volledige dagen opvang per week.

Dit voorbeeld toont de maximale tegemoetkoming bij de onderste trede van inkomen.
Voor elk tweede en volgend kind zakt uw eigen bijdrage nog eens -zoals voorberekend in dit voorbeeld- naar €55,15 bij 93,3% tegemoetkoming. Bij hogere tredes van inkomen stijgt de eigen bijdrage overeenkomstig de inkomenstabel van de belastingdienst.

Voor een proefberekening van uw recht op kinderopvangtoeslag vindt u een rekenmodel op www.toeslagen.nl.
Natuurlijk zijn wij u hiermee ook graag van dienst, telefonisch of op locatie. U kunt voor hulp in dezen, voor een offerte op maat of voor een persoonlijke afspraak altijd contact met ons opnemen via de mail of tijdens onze verruimde telefonische openingstijden.